Borea.sk

Kā priecāties par dabu, nenodarot tai pāri?

Daba ir ārkārtīgi skaista un daudzveidīga. Latvijā vien ir ap 18 000 dzīvnieku, 5 300 augu un 4 000 sēņu sugu. Cilvēki nereti vēlas dabu iepazīt tuvāk, izmantot visu ko tā sniedz un paņemt daļu dabas sev līdzi, taču jāapzinās, ka starp visām šīm dzīvo būtņu sugām ir arī daudzas aizsargājamas un retas sugas, kurām cilvēku klātbūtne un iejaukšanās ir drīzāk nevēlama. Tieši aizsargājamās sugas piesaista visvairāk interesentu, jo tās ir unikālas, iespējams konkrētajai vietai neraksturīgas un krāšņas. Par šīm sugām ir jāpriecājas un jāinteresējas, tām nenodarot pāri un tās neiznīcinot. Kā tad mēs varam panākt, ka mūsu mīlestība pret dabu neiznīcina to? Padomus sniegs Somijas mājaslapa SuperLaina.

Lai pasargātu aizsargājamas sugas, vispirms tās ir jāiepazīst. To, kuras sugas ir aizsargājamas nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”. Šajos noteikumos ir iekļauti abi minētie sugu saraksti. Vēl daudzi noteikti būs dzirdējuši par sarkano grāmatu, kurā arī tiek uzskaitītas aizsargājamās sugas dažādās kategorijās, taču šai grāmatai ir informatīva, nevis juridiska nozīme. Arī pēc tās, protams, var iepazīt aizsargājamās sugas, taču, ja apdraudēsiet vai iznīcināsiet aizsargājamu sugu, kas nav ietverta šajā grāmatā, bet ar likumu tiek aizsargāta, attaisnojums nederēs.

Sarakstos esošās sugas ir dabā visai reti satopamas un to iznīcināšana vai apdraudēšana var sugas pilnībā iznīcināt. Ikvienam vajadzētu zināt, ko tieši ir aizliegts darīt ar šīm sugām. Piemēram, īpaši aizsargājamās dzīvnieku un putnu sugas ir stingri aizliegts:

  • Ķert vai nogalināt
  • Apzināti traucēt
  • Izpostīt dzīvnieku migas, alas vai ligzdas
  • Iznīcināt to olas
  • Turēt nebrīvē un pārdot
  • Piesārņot dzīvotnes

Tāpat ir noteikumi, kas attiecas arī uz aizsargājamiem augiem, sēnēm un ķērpjiem. Tos aizliegts:

  • Plūkt vai rakt laukā ar saknēm
  • Izpostīt to dzīvotnes
  • Audzēt nebrīvē un pārdot

Diemžēl, bieži vien cilvēki nodara pāri augu, dzīvnieku un sēņu sugām tikai tāpēc, ka nezina, ka tās ir aizsargājamas un izmirstošas. Piemēram, īpaši aizsargājamo sugu sarakstā vien ir 26 zīdītāju sugas, 95 putnu sugas, simtiem bezmugurkaulnieku sugas un simtiem augu sugu. Ir tikai saprotams, ka cilvēks, kurš īpaši neinteresējas par bioloģiju un sugu daudzveidību, nevar visas šīs sugas atpazīt. Pat profesionāļiem bieži vien ir grūti atšķirt tradicionālās, bieži satopamās sugas no aizsargājamajām. Piemēram, īpaši aizsargājamo degunragvaboļu kāpuri nereti tiek iznīcināti tāpēc, ka tiek noturēti pat kaitēkļu, maijvaboļu, kāpuriem. Šādu piemēru ir daudz, tāpēc, vajadzētu veikt nelielu izpēti arī pirms kaitēkļu apkarošanas. Tāpat, jāuzmanās izmantojot pesticīdus un citas kaitīgas vielas, jo, mēģinot iznīcināt kaitēkļus, var tikt nogalināti arī īpaši aizsargājamie bezmugurkaulnieki.

Normatīvajos aktos ir noteikts arī sods, kas tiek piemērots par aizsargājamo sugu iznīcināšanu augstāk minētajos veidos. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78. pantu fiziskām personām sods var būt līdz 700 eiro, bet juridiskām personām līdz 1 400 eiro, tāpēc saudzēsim dabu un nedarīsim tai pāri.

Par rakstu pateicamies www.superlaina.com.

© 2021   www.Borea.sk