Skladovanie tekutých materiálov

Inovatívne riešenia pre skladovanie a manipuláciu s tekutinami. Je dôležité aby tovary a materiály v tekutom stave boli bezpečne a hygienicky uložené. Uskladňovanie, manipulácia a prevoz tekutých materiálov si žiada špeciálne riešenia. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, ich skladovanie môže byť aj jednoduché, napriek zvláštnym požiadavkám. Oproti pevným materiálom, hrozí tým v tekutej forme väčšie riziko znehodnotenia. Preto si tekutiny žiadajú iný typ obalov ako pevné skupenstvá.

Prepravky pre uskladnenie tuhých materiálov a tovarov

Pevné skupenstvá

Skladovanie klasických tovarov a materiálov je zabezpečované v prepravkách, boxoch, kontajneroch a na paletách. Riziko poškodenia spočíva najmä v mechanickom poškodení – nárazy, znečistenie drobnými nečistotami. Manipulácia je jednoduchá. Rozloženie skladových priestorov môže byť riešené stohovaním obalových materiálov. Rovnako efektívne riešenia nájdeme aj pri ich preprave. Obaly disponujú aj modernejšími technologickými prvkami ako je sledovanie teploty v prepravnom kontajnery, trasovanie či úprava pre požiadavky automatizácie distribučných centier.

ibc kontajner pre skladovanie tekutín

Tekuté skupenstvá

Aj keď sa na môže zdať, že tekutiny sú pri skladovaní a preprave náročnejšie ako pevná hmota, opak je pravdou. Pri zvolení správnych obalov je skladovanie tekutín jednoduché a nenáročné. Forma balenia je v kanistroch, sudoch, bareloch, nádržiach alebo kontajneroch. Práve kontajnery sú najčastejšie využívanou formou obalového materiálu pre tekutiny. Manipulácia s nimi je jednoduchá a bezpečná. Nehrozí teda riziko znečistenia či rozliatia ich obsahu. Ten je pevne uzavretý a chránení nielen proti rozliatiu ale aj proti znečisteniu drobnými nečistotami a vlhkosťou. Ich prevoz je preto bezpečný a maximálne zachováva všetky požiadavky na hygienický prevoz a skladovanie.

Pre väčšie a stredné skladovanie tekutín sa používa ibc kontajner. Ten spĺňa aj tie najprísnejšie nároky na hygienické skladovanie a prevoz. Kontajnery sú pevné a opatrené vekom, ktoré chráni obsah. Novinkou sú kontajnery ktoré sa môžu skladať. Áno aj tie na tekuté materiály. Zvyšujú tak efektivitu nízkonákladovej prepravy a podporujú ekologické riešenia pre logistiku. Vďaka možnosti rozobratia je ibc kontajner aj ekonomicky úsporný. V prípade poškodenia jeho časti stačí danú časť vymeniť a kontajner pokračuje v prevádzke. Nie je teda nutné v prípade poškodenia kontajnera hneď kupovať nový kontajner ale iba vymeniť jeho časť.