Borea.sk

Kā izveidot mikroliegumu savā īpašumā un kāpēc tas ir svarīgi?

Mikroliegumi ir ļoti nelielas aizsargājamas dabas teritorijas, kas paredzētas kādas sugas vai biotopa aizsardzībai. Mikroliegumus biežāk veido valstij piederošās teritorijās, taču tos var veidot arī privātajās teritorijās. Tātad, ja zemes īpašnieks sev piederošajā teritorijā uziet kādu aizsargājamu augu vai dzīvnieku sugu vai arī biotopu, viņam vajadzētu par to ziņot un izveidot savā privātajā teritorijā mikroliegumu (credite nebancare), tomēr daudzi zemes īpašnieki izvēlas to nedarīt vai nu tāpēc, ka nevēlas liekus ierobežojumus un izdevumus, vai arī vienkārši nezina, kā to izdarīt un kādās institūcijās vērsties. Šeit būs visa nepieciešamā informācija par mikroliegumu izveidi privātajās teritorijās, kā arī ierobežojumiem un iespējamajiem zaudējumiem, ko rada mikroliegumi.

Ja sev piederošā teritorijā atrodat kādu īpaši aizsargājamu sugu vai biotopu, par to būtu vēlams informēt atbildīgās institūcijas, jo mikroliegumi ir veids, kā nodrošināt bioloģisko daudzveidību un aizsargāt retās augu un dzīvnieku sugas. Lai to izdarītu, ir jāaizpilda sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketu un jāiesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldei. Šādu anketu var aizpildīt arī persona, kas nav teritorijas īpašnieks, taču ir pamanījis teritorijā esošu aizsargājamu sugu vai biotopu. Ja anketu aizpilda trešā persona, Dabas aizsardzības pārvalde sazinās ar zemes īpašnieku un turpmākās sarunas ved ar viņu.

Pēc tam Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par mikrolieguma izmantošanu un izveido tam individuālu aizsardzības un apsaimniekošanas plānu. Vienotu noteikumu par to, kā jāaizsargā un jāaprūpē mikroliegumi nav, jo katrs no tiek ir atšķirīgs un unikāls. Pašā pamatā ir jānodrošina tas, lai mikroliegums paliktu neskarts un netiktu traucēta tā dabiskā attīstība. Tātad, mikroliegumā ir aizliekta saimnieciskā darbība un jebkāda iejaukšanās, kas varētu nodarīt kaitējumu. Ja mikrolieguma ir izveidojušā kādas izmaiņas, vienalga cilvēka vai darbs radītas, par to ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei vai citai institūcijai, piemēram, Meža dienestam, ja mikroliegums atrodas mežā.

Mikrolieguma izveide parasti aizņem vismaz četrus mēnešus, jo nākas sazināties ar vairākiem ekspertiem un zemes īpašniekiem, lai varētu nokārtot visu juridisko daļu un izstrādāt noteikumus lieguma aizsardzībai. Reizēm tas var aizņemt vēl vairāk laika, piemēram, ja mikroliegums izveidots putnu ligzdošanas vietā, taču mikrolieguma pieteikums nosūtīt periodā, kad putni migrē uz citurieni.

Tiesa, ja zemes īpašniekam piederošā teritorijā tiek izveidots mikroliegums, viņam var rasties nelieli finansiāli zaudējumi, saistībā ar tā aizsardzību vai izmantošanas liegumu. Diemžēl pašlaik nevienam mikrolieguma īpašniekam šādi zaudējumi kompensēti netiek. Tieši tas ir galvenais iemesls, kāpēc paši zemes īpašnieki mikroliegumus veido nelabprāt. Pašlaik galvenei mikroliegumu izveidotāji ir eksperti vai mežu nozares darbinieki (credit doar cu buletinul). Tieši šī iemesla dēļ pašlaik aktīvi tiek domāts par to, kur rast naudu kompensāciju piešķiršanai, lai zemes īpašnieki arī būtu ieinteresēti mikroliegumu izveidē, pat tad, ja dabas aizsardzība pati par sevi viņiem nešķiet būtiska.

© 2021   www.Borea.sk