Nezanedbávajte stav vašich zariadení

Možno ani nemáte informácie o nutnosti revízie elektrických zariadení, ktoré v práci používate. No stav a funkčnosť takýchto zariadení je pre každého zamestnávateľa povinná. Túto povinnosť zamestnávateľom udáva legislatíva. Povinnosť revízie elektrických zariadení revizie.expert je tu pre zamestnávateľov, ktorý používajú na svojom pracovisku rôzne elektrospotrebiče, elektrické zariadenia, elektrické prípojky bleskozvody, ručné náradie a iné. Takéto zariadenia je potrebné pravidelne sledovať a reálne vyhodnotiť ich funkčnosť a nezávadnosť. Revízna kontrola prebieha po drobnohľadom kompetentnej osoby.

revízia

Revíznu kontrolu zariadení nemôže vykonávať samotný zamestnávateľ či zamestnanec. Revíznu kontrolu prídu vykonať na pracovisko revízny technik zo spoločnosti interlogic.sk. Revíznu kontrolu môže vykonávať aj iná osoba, ktorá má povolenie na takýto druh revíznych kontrol. V niektorých prípadoch môže revíznu kontrolu vykonať aj samotný výrobca zariadenia. Revízne kontroly nikdy nepodceňujte. V prvom rade riskujete pokutu či iné závažné obvinenie. V neposlednom rade však hazardujete so samotným zdravím svojich zamestnancov. Nekontrolované zariadenie môže byť v prevádzke nebezpečným nástrojom.

revízia

Ako prebieha revízna kontrola?

Revízny technik vykoná merania na zariadení a namerané dáta si zaznamená do systému. Na základe nameraných hodnôt sa vyhotoví revízna správa, ktorú dostane každý zamestnávateľ či už osobne alebo v emaily. Na základe revíznej správy sa ďalej rozhodne či je zariadenie schopné ďalšej prevádzky alebo musíte stroj odstaviť a problém vyriešiť. Obráťte sa s revíznou kontrolou na odborníkov. A to na interlogic.sk Digital Interlogic sú experti na revízne kontroly. Zabezpečia vám nielen profesionálnu revíznu kontrolu, ale aj profesionálny prístup ohľadom celej komunikácie. Interlogic je tu pre každého.