Ibc kontajnery

Ibc kontajnery sa vyznačujú rôznymi označeniami, ktoré vypovedajú o tom, na prevoz akých kvapalín je daný produkt vhodný. Označenie Ibc kontajnerov značkou RMX vypovedá o možnosti prepravy nebezpečných látok. Ibc kontajnery s objemom 1000 litrov umožňujú praktickú prepravu kvapalín z miesta na miesto a následne ich vhodné a bezpečné uskladnenie. Ibc kontajnery sú certifikované, čo znamená, že boli vyrobené na základe overených, osvedčených postupov a patentov, presne a zodpovedne, vyznačujú sa značnou kvalitou a pri ich používaní nie je riziko ich poškodenia a uvoľnenia prepravujúcej tekutiny do vonkajšieho prostredia. Ibc kontajnery s objemom 1000 litrov sa vyznačujú rozmermi 1200x1000x1160 milimetrov.

Ibc kontajner

Rozmery Ibc kontajnera Schoellerallibert sú uvedené na príslušnej internetovej stránke s detailným popisom jednotlivých produktov. Ibc kontajnery sú prispôsobené predovšetkým na prepravu tekutín a to spôsobom, ktorý spĺňa štandardy a normy. Tekutiny sa prepravujú pri dodržaní hygieny, tak, aby nedošlo k znehodnoteniu tekutiny, ani k znečisteniu vonkajšieho prostredia. Ich plnohodnotné využitie je v mnohých priemyselných odvetviach, či už v potravinárskom, farmaceutickom alebo chemickom priemysle. Tekutiny vo forme nápojov, liečiv alebo iných chemických látok potrebujú byť vhodne uskladnené pri určitej stanovenej teplote. Ibc kontajnery disponujú vzduchotesným uzáverom, ktorý zabezpečuje dosiahnutie a udržanie určitej potrebnej teploty pre uskladnenie danej tekutiny.

1000 litrový Ibc kontajner na vodu

Ibc kontajner vyberajte tak, aby ste ním prešli cez dvere na miesto, kde má byť umiestnený. Súčasťou Ibc kontajnerov sú rôzne úchyty, ktoré zjednodušujú manipuláciu z nimi a zjednodušujú ich umiestnenie na požadované miesto. V prípade záujmu si môžete objednať Ibc kontajnery v rôznych objemoch od 250 litrov do 1200 litrov, podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Ibc kontajnery pozostávajú z plastovej vnútornej nádrže a vonkajšieho plášťa. Vonkajší plášť vytvára takzvaná oceľová, pozinkovaná klietka, ktorá predstavuje ochranu pre vnútornú nádrž. Skladujte kvapalné látky rôznych typov spoľahlivo a bezpečne.